Bevorderingsnorm

Bevordering van gymnasium-1 naar gymnasium-2

Bevorderd:

 • Alle vakken voldoende
 • Bij vier of minder tekorten (de vier tekorten mogen niet in de kernvakken vallen)

Bespreking:

 • Met vier tekorten in de kernvakken en een gemiddelde groter dan 6.0
 • Met 4,5, 5,0 of 5,5 tekort in totaal en een gemiddelde groter dan 6.0

Afgewezen:

 • Met vier tekorten in de kernvakken en een gemiddelde kleiner of gelijk aan 6.0
 • Met 4,5, 5,0 of 5,5 tekorten in totaal en een gemiddelde kleiner dan 6.0
 • Bij zes of meer dan zes tekorten in totaal

Bevordering van gymnasium-2 naar gymnasium-3

Bevorderd:

 • Alle vakken voldoende
 • Bij drie of minder tekorten
Bespreking:

 • Met 3,5, 4,0 of 4,5 tekorten
Afgewezen:

 • Afwijzen 5 of meer tekorten
Opmerking:

De vakken lb – lo – tn kunnen samen maximaal een bijdrage leveren van 1½ tekort.

Bevordering van gymnasium-3 naar gymnasium-4

Bevorderd:
 • Alle vakken voldoende
 • Bij drie of minder tekorten

Bespreking:

 • Met 3,5, 4,0 of 4,5 tekorten

Afgewezen:

 • Afwijzen 5 of meer tekorten 

Opmerking:

De vakken lb – lo – tn kunnen samen maximaal een bijdrage leveren van 1½ tekort.

Bevorderingsnormen Gymnasium-4 naar Gymnasium-5

Bevorderd:
 • Alle vakken voldoende
 • Bij niet meer dan 2,5 tekort en het gemiddelde van alle cijfers 6.0 of hoger is; behalve voor de combinatievakken. Het gemiddelde van de combinatievakken (lo en lb) mag niet lager zijn dan 5,5
 • Bij bovengenoemde aspecten hoort dat er geen cijfer lager mag zijn dan 4

Bespreking:

 • Met een cijfer lager dan 4,0 (behalve voor de combinatievakken)
 • Met 3 of 3,5 tekort en het gemiddelde van alle  cijfers 6.0 of hoger is en het cijfer voor de combinatievakken voldoende 
 • Als het combinatiecijfer lager is dan 5,5, terwijl het gemiddelde van alle cijfers 6,0 of hoger is

Afgewezen: 

 • Bij 4 of meer tekorten; de combinatie vakken worden niet meegeteld
 • Met 3 of 3,5 tekort en het gemiddelde van alle  cijfers lager dan 6.0 is ; met uitzondering van de combinatievakken
 • Met 3 of 3,5 tekort en het gemiddelde van alle cijfers hoger dan 6.0 is maar het gemiddelde  van de combinatievakken lager is dan 5,5

Opmerkingen: 

 • Op het overgangsrapport worden alleen hele cijfers gegeven
 • Het is niet mogelijk om twee maal in hetzelfde leerjaar of in twee opeenvolgende leerjaren te doubleren, tenzij daarvoor heel bijzondere redenen zijn aan te voeren 

Bevorderingsnormen van gymnasium-5 naar gymnasium-6

Bevorderd:

 • Alle vakken voldoende
 • Bij een maal het cijfer 5 en de overige cijfers 6 of hoger
 • Bij een maal het cijfer 4 en de overige cijfers 6 of hoger, en het gemiddelde van alle cijfers tenminste 6 is
 • Bij twee maal het cijfer 5 of een maal het cijfer 5 en eenmaal het cijfer 4 en het gemiddelde van alle cijfers 6 of hoger is  (er mag maar één onvoldoende staan bij de kernvakken)
Herexamen /Bespreking:

 • De vergadering kan een herexamen toestaan in één vak met een onvoldoende cijfer als door het verhogen van het cijfer voor dat vak met één punt alsnog aan de bevorderingsnorm kan worden voldaan
 • Als het gemiddelde van alle examenvakken lager is dan 5,5
 • Bij tweemaal onvoldoende in de kernvakken. Er wordt dan door de vergadering een nader te bepalen taak opgelegd
 • Bij twee maal het cijfer 4
 • Bij drie maal onvoldoende 
Afgewezen:

 • Bij het cijfer 3 voor één van de vakken
 • Bij 4 of meer onvoldoendes
Opmerkingen:

 • Op het overgangsrapport worden alleen hele cijfers gegeven
 • Het combinatiecijfer wordt gevormd door de vakken lo en lb. Dit combinatiecijfer is het afgeronde gemiddelde van de twee afzonderlijke cijfers. Het combinatiecijfer moet 6.0 of hoger zijn, maar telt niet mee als compensatie

Gymnasium-6:

De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd en het centraal examen voor alle vakken heeft afgelegd binnen een schooljaar, is geslaagd als: 

 • alle eindcijfers zes of hoger zijn, 
 • of er één vijf is behaald en voor de overige vakken een zes of hoger, of 
 • er één vier of twee vijven of één vijf en één vier is behaald en voor de overige vakken een  zes of hoger, waarbij het gemiddelde van alle vakken tenminste zes is 
 • er  voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets maximaal één vijf staat als eindcijfer
 • én het gemiddelde van alle CE-vakken voldoende is (5,5 of meer    
 • Daarnaast moet er voldaan worden aan de voorwaarde dat het vak lichamelijke opvoeding is beoordeeld als "voldoende" of "goed". 
 • Cijfers voor maatschappijleer en het profielwerkstuk  maken deel uit van het combinatiecijfer. 
 • Een eindcijfer van een drie of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling niet geslaagd is. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer. Voor alle duidelijkheid: als één van de onderdelen van het combinatiecijfer een drie of lager is, is de leerling niet geslaagd, zelfs als het gemiddelde (oftewel: het combinatiecijfer) een zes of hoger is.