Kosten leermiddelen

Bijdragen schoollijst 2017/2018 Gymnasium Trevianum

Elke geldelijke bijdrage die een school aan ouders vraagt voor schoolkosten, ongeacht de aard van de voorziening, activiteit of bestemming van die bijdrage, is vrijwillig. Ouders kunnen ervoor kiezen de bijdrage niet te betalen. Als de ouders niet willen betalen voor het gebruik van lesmaterialen en ondersteunende activiteiten, is de consequentie dat de ouders zelf de aanschaf moeten doen, dan wel dat de betreffende leerling, voor wie niet is betaald, van het gebruik van dit (extra) lesmateriaal en deelname aan de activiteit kan worden uitgesloten.

Daarnaast vraagt de school expliciet nog een vrijwillige ouderbijdrage van € 10,00 per leerling per leerjaar. De bijdrage wordt gevraagd voor extra onderwijsondersteunende materialen en activiteiten.

De hieronder genoemde bijdragen zijn besproken en toegelicht door de directie en genieten instemming van de MR en GMR.Algemene bijdragen

Vrijwillige ouderbijdrage: € 10,00
Huur garderobekastje/kluisje (leerjaar 1 t/m 6): € 10,00
Huur paalslot (leerjaar 3): €   7,50

Specifieke bijdragen

Borg boekenfonds (eenmalig eerste leerjaar op school): € 75,00
Introductiekamp (leerjaar 1): € 80,00
Keuze project internationalisering (leerjaar 3): € 40,00
Langlaufen (leerjaar 3): € 14,50
Sportoriëntatieproject (eindexamenleerjaar):  bijdrage afhankelijk van keuze
LOOT: € 100,00
Bijdrage Cambridge Engels:
- leerjaar 4 en 5 (excl. examens en excursies): € 195,00
Bijdrage Dele Spaans:  
- leerjaar 4 en 5 (excl. examens en excursies): € 150,00
Bijdrage stromen:
- sportstroom (leerjaar 1 t/m 3): € 150,00
- life sciencestroom (leerjaar 1 t/m 3):  € 150,00
- artistroom (leerjaar 1 en 2): € 150,00 
- muzestroom (leerjaar 1 t/m 3):  € 150,00 
- odysseeklas (leerjaar 3): € 150,00
Excursies:
- leerjaar 1 (project Maastricht): € 20,00
- leerjaar 1 (excursie muziekcentrale):  € 15,00
- leerjaar 1 (excursie Lille):  € 30,00
- leerjaar 2 (excursie): € 25,00
- leerjaar 2 (excursie Xanten): € 20,00
- leerjaar 2 (rondje cultuur): € 20,00
- leerjaar 3 (excursie): € 20,00
- leerjaar 3 (excursie Keulen):  € 20,00
- leerjaar 3 (rondje cultuur): € 20,00
- leerjaar 3 (excursie ak/gs): € 20,00 
- leerjaar 4 (kunst beeldend): € 20,00
- leerjaar 4 (LOB):  € 15,00
- leerjaar 4 (muziek): € 20,00
- leerjaar 4 (muziekdag): € 20,00
- leerjaar 4 (excursie Trier): € 20,00
- leerjaar 5 (aardrijkskunde): € 20,00
- leerjaar 5 (kunst beeldend): € 20,00
- leerjaar 5 (LOB): € 15,00
- leerjaar 5 (muziek):  bijdrage nog nader te bepalen
- leerjaar 5 (muziekdag):
€ 20,00
- leerjaar 6 (kunst beeldend): € 20,00
- leerjaar 6 (muziekdag): € 20,00

De bijdragen voor de hierboven genoemde excursies worden aan het begin van het schooljaar in rekening gebracht. De activiteiten vinden in de loop van het schooljaar plaats. De docent zal de leerlingen hierover tijdig informeren.