MR Gymnasium

Bezetting van de raden

In iedere MR zijn drie geledingen vertegenwoordigd: Personeel, ouders en leerlingen. Iedere MR bestaat uit twaalf leden: vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. De helft van de leden van iedere geleding treedt ieder jaar af. Door middel van verkiezingen worden de geledingen weer aangevuld.

Iedere MR vaardigt twee leden van de personeelsgeleding, een lid van de oudergeleding en een lid van de leerlinggeleding af naar de GMR. De GMR bestaat dus uit zes leden van de personeelsgeleding, drie leden van de oudergeleding en drie leden van de leerlinggeleding.

Iedere raad heeft een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris/penningmeester. De vergaderingen zijn openbaar voor iedereen die rechtstreeks betrokken is bij Trevianum. Toehoorders hebben geen spreekrecht.Functie Geleding Achternaam Plaats E-mail Telefoon
  pers. Adriana Prinsen Hoensbroek a.prinsen@trevianum.nl 045 563 14 94
voorz. MR pers. Hans Hotterbeekx Sittard h.hotterbeekx@trevianum.nl 06 27 90 51 45
sec. MR pers. Roy Bolech Maastricht r.bolech@trevianum.nl 043 356 17 90
sec. GMR pers. Roel Moonen Aachen (Dld) ro.moonen@trevianum.nl 06 27 24 13 65  
  ouder Hanneke Coolen Sittard hanneke.coolen@rohco.nl 046 451 24 99/06 50 21 20 81/046 420 30 00 (werk)
  ouder Knops, Henri Guttecoven Henri.knops@home.nl 046-4856212 / 06 51 71 57 89
  leerl. Charlotte Struijk Born charlotte.struijk@hotmail.com 06 15 17 25 93
  leerl. Felix Dikland Sittard f.dikland@gmail.com 06 21 35 71 48


 


instagram takipci satin al instagram takipci satin al
xxx xxx porn xxx porn
izmir escort