GYMNASIUM
GYMNASIUM
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Klachtenregeling

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
www.onderwijsgeschillen.nl
info@onderwijsgeschillen.nl

Volgens artikel 7 kan op twee manieren een klacht ingediend worden. De klager kan zich onmiddellijk wenden tot de bovengenoemde klachtencommissie. Daarnaast kan de klacht ook ingediend worden bij het bevoegd gezag. Het bestuur heeft deze taak gemandateerd aan de algemene directie. Een klacht die gemeld wordt bij het bevoegd gezag kan op twee manieren afgehandeld worden.

Het betreft een eenvoudig te beantwoorden c.q. eenvoudig af te handelen klacht, dan kan de algemene directie deze klacht afhandelen, eventueel kan de klager verzoeken deze klacht te melden bij de klachtencommissie.

Het bevoegd gezag, in deze het College van Bestuur, verwijst de klager naar de contactpersoon c.q. de vertrouwenspersoon. Deze zorgt ervoor dat de klacht verder afgehandeld wordt c.q. zorgt ervoor dat de landelijke klachtencommissie de klacht verder gaat afhandelen.

Contactpersonen

Trevianum Scholengoep heeft een tweetal personeelsleden benoemd als contactpersonen:

Mevrouw J. van den Poll MEd
De heer drs. J. Geurts

De digitale klachtenregeling kunt u vinden onder het menu 'documenten'.