HAVO
HAVO
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zorgadviesteam (ZAT)

Indien de reguliere begeleiding voor leerlingen binnen de school niet toereikend is, kan een beroep worden gedaan op het zorgteam van Trevianum.

Zowel leerlingen, ouders als teamleden kunnen specifieke problemen kenbaar maken bij de mentor of coördinator, die op zijn beurt het zorgteam om advies kan vragen.

Zo nodig kan een leerling worden besproken in het zorgadviesteam (ZAT) dat bestaat uit een aantal interne en externe deskundigen. Aan het ZAT van Trevianum nemen onder andere deel Bureau Jeugdzorg, Jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk, AmaCura, Orbis ggz, Virenze en leerplichtzaken.

Het zorgteam en het zorgadviesteam worden voorgezeten door de zorgcoördinator, Annelies Haanebrink.