ATHENEUM
ATHENEUM
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

Loopbaanbegeleiding

Op het Trevianum worden leerlingen vanaf de derde klas actief ondersteunt in hun loopbaanontwikkeling. Deze ondersteuning is concreet het laten verkennen van de leervermogens en leerinteresses, het benoemen van eigenschappen en typekenmerken en het herkennen van talenten. Dit moet leiden tot het vormen van een loopbaanidentiteit. Die identiteitsvorming is cruciaal voor het vinden van een passend schoolniveau, kiezen van geschikte en succesrijke vakken in de bovenbouw en uiteindelijk een vervolgstudie die aansluit op deze ontwikkeling. De leerling leert daarmee in deze fase ook hoe een loopbaankeuze gemaakt moet worden.
De mentor is hierin het eerste aanspreekpunt en verwijst door naar de loopbaanbegeleiders indien nodig.
Er worden lessenseries ontwikkeld voor de mentoren, begeleidingsprogramma’s uitgevoerd voor scholieren en individuele gesprekken met scholieren en hun ouders gevoerd. Daarnaast bestaat de begeleiding uit testprogramma’s, activeringsprogramma’s, voorlichtingsprojecten en de mogelijkheid tot individuele psychologische en  psychodiagnostische loopbaanonderzoeken.

De persoonlijkheid van jongeren is volop in ontwikkeling. In deze leeftijdsfase is onderzoeken, uitproberen en ontdekken belangrijk om te achterhalen welke leervermogens en kwaliteiten opvallend zijn. Deze bepalen de richting van hun studie- en beroepsontwikkeling. Tijdens dat ontdekken doen jongeren allerlei uitspraken over hun prestaties, wensen en plannen, die vaak ingegeven worden door het moment of de fase waarin ze verkeren. Deze wensen kunnen heel irreëel zijn en zelfs voor grote misstappen zorgen. Mensen hebben nu eenmaal doelen nodig in de vorm van wensen, aspiraties, ambities en misschien wel dromen. Als deze doelen goed doordacht en realistisch onderbouwd zijn worden wensen en ambities een betrouwbare richtingwijzer.

Geïntegreerde leerlingbegeleiding op Trevianum

Loopbaanbegeleiding en leerlingbegeleiding worden meestal apart genoemd maar maken samen deel uit van de geïntegreerde begeleiding. In dat proces wordt de leerling in allerlei aspecten van het leven begeleid naar volwassenheid. We herkennen drie deelgebieden namelijk ‘Leren Leven’, ‘Leren leren’, Leren kiezen ‘. 
De mentor vormt de spil en neemt het coachen van de ontwikkeling op zich. De loopbaan- en leerlingbegeleiders vormen het vangnet waar naar de mentor kan verwijzen en waar scholieren en ouders ook rechtstreeks naar toe kunnen voor ondersteuning. .

Contactgegevens:

Paul Smit (p.smit@trevianum.nl)
Laura van Drunen (l.drunen@trevianum.nl)

Telefoonnummer: 046-4206912
Kantoor 555

Voor Webinars dient u in te loggen.