ATHENEUM
ATHENEUM
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Overleg

Klankbordgroep

Trevianum Scholengroep kent een lange traditie van ouderbetrokkenheid. Vanaf de fusiedatum(1998) bestaan er klankbordgroepen. Op Atheneum Trevianum is er een klankbordgroep voor de onderbouw (atheneum 1 t/m 3) en een klankbordgroep voor de bovenbouw (atheneum 4 t/m 6).
De klankbordgroepen komen drie keer per jaar bij elkaar, elk trimester een keer. Ouders kunnen zich aan het begin van een schooljaar aanmelden voor een klankbordgroep bij de mentor. Tijdens de jaarlijkse voorlichtingsavonden wordt hiertoe een oproep gedaan.

MR atheneum

Bezetting van de raden
In iedere MR zijn drie geledingen vertegenwoordigd: Personeel, ouders en leerlingen. Iedere MR bestaat uit twaalf leden: vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. De helft van de leden van iedere geleding treedt ieder jaar af. Door middel van verkiezingen worden de geledingen weer aangevuld.
Iedere MR vaardigt twee leden van de personeelsgeleding, een lid van de oudergeleding en een lid van de leerlinggeleding af naar de GMR. De GMR bestaat dus uit zes leden van de personeelsgeleding, drie leden van de oudergeleding en drie leden van de leerlinggeleding.
Iedere raad heeft een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris/penningmeester. De vergaderingen zijn openbaar voor iedereen die rechtstreeks betrokken is bij Trevianum. Toehoorders hebben geen spreekrecht.

 

Geleding Achternaam
pers. Jan Deuss
pers. Els Schoonen
pers. Arno van Veen
pers. Jeroen Broeren
ouder Erik Hofmann
ouder Claudia Reiner
leerl. Mara Hermse
leerl. Fahd Boukhrissi